Naše činnosti

Mezi naše činnosti patří:

  •  realizace, iniciace a podpora projektů, které se věnují celospolečenským otázkám
  •  mediální podpora neziskového sektoru
  •  pomoc při zlepšování situace v oblasti sociální problematiky
  •  konzultace při přípravě projektů se sociálními tématy
  •  zajišťování a příprava mediálních kampaní občanských a sociálních aktivit

Finanční gramotnost
U velké části uživatelů našich služeb jsme finanční negramotnost a její důsledky vnímali jako jednu z bariér pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Od roku 2007 se proto věnujeme tématu finanční gramotnosti. Naši experti se dlouhodobě podílí na vzniku a realizaci programů zaměřených na tuto problematiku. Tyto programy realizují většinou naši partneři, ať už z neziskového či komerčního sektoru, a to vždy podle konkrétního zaměření programu. Jsme erudovaným partnerem, naši metodici a lektoři se podílí na realizaci stovek seminářů. Tyto semináře jsou primárně určeny pedagogickým pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.
K partnerům, se kterými na rozvoji finanční gramotnosti pracujeme patří mj. Nová ekonomika, portál bankovnipoplatky.com, Generation Europe, o.p.s., CSR Consult spol. s r.o., časopis Moderní vyučování.
Naši odborníci byli v letech 2012 a 2013 zapojeni do projektu "Finanční a zdravotní gramotnost pro veřejnost" (AISIS, Unie center pro rodinu a komunitu a Filosofická fakulta UK – Katedra Andragogiky.
Rádi budeme téma finanční gramotnosti rozvíjet i s vámi.Kontakt

Sídliště 1069/9 153 00 Praha 5