Naše minulé projekty

 

Vstup na otevřený trh práce pro osoby vyžadující zvláštní péči (2007-2008)

Cílem projektu VSTUP bylo zvýšení zaměstnatelnosti a podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením. Realizace projektu usnadňovala vstup na otevřený trh práce lidem s kombinací dvou a více sociálních znevýhodnění nebo s kombinací zdravotního a sociálního znevýhodnění – tedy osobám vyžadujícím zvláštní péči.

Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných (2006-2008)

Projekt vytvářel systém pomoci skupinám ohroženým sociálním vyloučením při návratu na otevřený trh práce. Nastavoval nízkoprahový, individuálně nastavitelný aktivizační program zaměřený na obnovu a rozvoj klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a schopností příslušníků ohrožených skupin.

Equal (2005-2008)

Human Resources Development Interface / Prostředí pro rozvoj lidských zdrojů je jedním z příjemců finanční podpory iniciativy Equal. H/R/D/I spojil komerční a neziskové organizace s oblasti vzdělávání, poradenství, PR a sociálního podnikání ve společném úsilí přinést a otestovat s ČR nové přístupy k řešení problematiky přístupu na trh práce.

Pracovní a sociální agentura (2005-2009)

Cílem agentury bylo začleňovat sociálně vyloučené do většinové společnosti, a hledat a vyvíjet nástroje vhodné k integraci těchto osob na trh práce. Agentura ukončila svoji činnost v roce 2009, momentálně se pokoušíme o získání prostředků na provoz agentury fungující na platformě sociálního podniku.

 

 Kontakt

Sídliště 1069/9 153 00 Praha 5